Menu

Phụ gia giảm co ngót chống nứt cho bê tông tươi

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Phụ gia giảm co ngót chống nứt cho bê tông tươi Hibidan

  Ứng dụng

  Phụ gia giảm co ngót chống nứt cho bê tông tươi

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Denka Power CSA Type S Phụ gia trương nở

  Ứng dụng

  - Vữa trộn khô giúp giảm rạn nứt do co ngót

  - Bê tông trộn sẵn giúp giảm rạn nứt và tăng tính kín nước