Menu
Chống thấm hệ xi măng latex hai thành phần

BONDEX J-400

Tên gọi chung
BONDEX J-400
Tính năng

Bondex - J400 được sử dụng để chống thấm tuyệt vời, lớp phủ linh hoạt, bitum và sơn xi măng. Việc sử dụng được đặc biệt khuyến khích cho các vết nứt dọc và nứt ngang, mà có thể giãn nở nhiệt và thu hẹp. Nó cung cấp liên kết tuyệt vời cho bề mặt bê tông và vữa cũ.

Ứng dụng

Bondex - J400 là một chất đồng trùng hợp styrence acrylic linh hoạt sử dụng cho việc thay đổi loại vữa thủy lực, sơn dẻo, sơn chống thấm, sơn xi măng và keo dán gạch. Nó cũng được sử dụng trong chất chống thấm bitum / sơn mái lợp.