Menu

Chống thấm hệ xi măng latex hai thành phần

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  BONDEX J-400

  Ứng dụng

  Bondex - J400 là một chất đồng trùng hợp styrence acrylic linh hoạt sử dụng cho việc thay đổi loại vữa thủy lực, sơn dẻo, sơn chống thấm, sơn xi măng và keo dán gạch. Nó cũng được sử dụng trong chất chống thấm bitum / sơn mái lợp.

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  CELOPRO MK50MS FP

  Ứng dụng

  - Cấu tạo: Hydroxypropyl methyl cellulose

  - Hình dạng: bột mầu trắng

  - Độ hòa tan: có tan

  - Este hóa: chuẩn este hóa

  - Độ ẩm: ≤5%

  - Hàm lượng Nacl: ≤3%

  - Kích thước hạt: <125μm: min 90,0%

  - Kích thước hạt: <100μm: min 70.0%

  - Độ nhớt: 45.000 - 55.000 mPa.s