Menu
Chống thấm hệ polymer một thành phần

VINNAPAS 8034

Tên gọi chung
VINNAPAS 8034
Tính năng

VINNAPAS 8034 H là bột tertpolymer kỵ nước của ethylene, vinyl laurate và vinyl chloride. VINNAPAS 8034 H có vai trò như chất kết dính và tác nhân kj nước. Khi trộn với các chất kết dính vô cơ, nhựa sẽ tăng cường khả năng kết dính, mềm dẻo, khả năng biến dạng, chống ăn mòn và dễ dàng thi công. Do có thành phần kỵ nước có cấu tạo và phương pháp tổng hợp đặc biệt, các hợp chất biến tính với VINNAPAS® 8034 H sẽ có tính chống thấm mạnh mẽ đối với các vật liệu kiềm và giảm đáng kể sự hấp thụ nước.

VINNAPAS 8034 H có chứa và bổ sung các chất khoáng như một tác nhân anti-blocking. Sản phẩm này được sản xuất mà không sử dụng các dung môi hữu cơ, chất hóa dẻo và chất tạo màng.

Ứng dụng

Vinnapas 8034H được ứng dụng cho vữa dán gạch, vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco, chất đắp vá, skin coat, keo trám trét, màng chống thấm, sơn bột gốc xi măng, hệ cách nhiệt tổ hợp cho ứng dụng ngoài trời (bao gồm vữa kết dính, lớp phủ chính, lớp phủ ngoài)