Menu

Phụ gia tăng bám dính

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Vinnapas 5010N

  Ứng dụng

  - Keo dán gạch (loại C1,C2, đặc biệt)

  - Vữa dán gạch (loại tiêu chuẩn, chống nước, linh hoạt)

  - Vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco

  - Chất đắp vá, skin coat, keo trám trét

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Phụ gia tăng bám dính Vinnapas 8034H

  Ứng dụng

  Vinnapas 8034H được ứng dụng cho vữa dán gạch, vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco, chất đắp vá, skin coat, keo trám trét, màng chống thấm, sơn bột gốc xi măng, hệ cách nhiệt tổ hợp cho ứng dụng ngoài trời (bao gồm vữa kết dính, lớp phủ chính, lớp phủ ngoài)

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Phụ gia tăng bám dính Vinnapas 4115N

  Ứng dụng

  - Keo dán gạch (loại C1, C2)

  - Vật liệu tự san phẳng (gốc xi măng, thạch cao, các lớp phủ cho cả ứng dụng thi công bằng máy và gia công)

  - Vữa sửa chữa bê tông (PCC/SPCC, vữa đắp vá)