Menu

Phụ gia siêu dẻo hệ polycarboxylate

  • Tên sản phẩm
    Tên chung

    Polycarboxylate R-209

    Ứng dụng

    Sản phẩm là phụ gia siêu dẻo hóa cho vữa khô. Được sử dụng rộng rãi cho vật liệu vữa không co ngót, vữa sửa chữa, vữa gốc xi măng. Có khả năng tăng tính linh động, độ cứng ban đầu, độ cứng cuối và giảm co ngót, nứt. Ngoài ra, sản phẩm còn được ứng dụng cho vật liệu gốc thạch cao dạng bột khô, vật liệu chống cháy và gốm sứ.