Menu

Phụ gia siêu dẻo giảm nước tính năng cao duy trì độ sụt hệ polycarboxylate

  • Tên sản phẩm
    Tên chung

    Phụ gia siêu dẻo giảm nước tinh năng cao duy trì độ sụt hệ polycarboxylate KP-150

    Ứng dụng

    Phụ gia siêu dẻo giảm nước tinh năng cao duy trì độ sụt hệ polycarboxylate