Menu

Phụ gia nước hệ HEC

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Phụ gia giữ nước Celopro MK20MS FP

  Ứng dụng

  - Keo dán gạch

  - Vữa xoa trên cơ sở xi măng

  - Chất kết dính gốc thạch cao

  - Vữa trang trí nội, ngoại

  - Chất kết dính trang trí cho dạng đá răm

  - Vữa xi măng thủ công 

  - Vữa xi măng – vôi

  - Vữa thạch cao thủ công

  - Lớp hoàn thiện xi măng

  - Vữa sửa chữa

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  RN-400

  Ứng dụng

   Thích hợp dùng để sản xuất vữa Grout, vữa tự san.