Menu

Phụ gia đông cứng nhanh

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Phụ gia cứng nhanh gốc Canxi Aluminate vô định hình

  Ứng dụng

  - Vữa tự san

  - Bê tông đúc sẵn

  - Vữa chống co ngót

  - Vữa dán gạch

  - Vữa sửa chữa

  - Bê tông phun khô

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Phụ gia cho xi măng nhanh đóng rắn Denka Beform

  Ứng dụng

  - Vữa cứng nhanh

  - Vật liệu tự san

  - Vật liệu sửa chữa cứng nhanh

  - Vữa trang trí

  - Các sản phẩm đổ khuôn ...

 • Tên sản phẩm
  Tên chung

  Denka Σ-1000

  Ứng dụng

  phụ gia cường độ cao, phụ gia bê tông, phụ gia xây dựng, phụ gia chống thấm