Menu
Chống thâm hệ polyurethane

ESATEC CL08

Tên gọi chung
ESATEC CL08
Tính năng

Thời gian sống của ESATEC CL08 hệ nước là khoảng 2-4 giờ, nhưng, do trên thị trường có nhiều loại nhũ tương và hệ phân tán, thông số trên phải xác định lại cho mỗi công thức.

Sau thời gian này, bọt được hình thành, giảm độ trong suốt của màng phim và độ nhớt của hệ tăng. 

ESATEC CL08 dễ dàng phân tán trong nước và dễ dàng kết hợp với sơn bằng các phương pháp khuấy trộn cơ học.

Ứng dụng

ESATEC CL08 được thêm vào polyurethane và/hoặc acrylic hệ nước với tỉ lệ 4-7% trên tổng công thức. Nó làm tăng độ cứng, tính kháng nước, hóa chất và khả năng chịu mài mòn trong điều kiện khô và ướt.

Sự tương hợp ESATEC CL08 với các hệ nhựa nền và sản phẩm khác nhau cần phải kiểm tra trước khi dùng.
ESATEC CL08 tương hợp với tất cả các hệ PU của Lamberti: thêm ESATEC CL08 cho khả năng tạo màng trong suốt và bóng.