Menu
Chống thâm hệ polyurethane

ESATEC AT5N

Tên gọi chung
ESATEC AT5N
Tính năng

Thời gian sống của ESATEC AT5N hệ nước khoảng 8 – 10 tiếng, tuy nhiên, do trên thị trường có nhiều loại sản phẩm PU nhũ tương, phân tán, nên thông số này phải xác định qua thí nghiệm với từng công thức.

Sau giai đoạn đó, có thể thêm 1 lượng  ESATEC AT5N khác vào sản phẩm và khuấy trộn với sơn mới khác.
ESATEC AT5N không ảnh hưởng đến ngoại quan và độ bóng của màng phim. Màng sau đóng rắn sẽ không còn aziridine. 

Ứng dụng

ESATEC AT5N được thêm vào các hệ polyurethane và/hoặc acrylic hệ nước với tỉ lệ 1-3% trên tổng công thức; cần khuấy trộn trước khi sử dụng.

Sau khi thêm vào ESATEC AT5N bắt đầu thủy phân chậm.

ESATEC AT5N tăng khả năng chịu mài mòn ướt, khô, chống nước cồn và tất cả các chất tẩy rửa phổ biến.

Tính tương hợp của ESATEC AT5N với các sản phẩm khác phải kiểm tra trước khi dùng.

ESATEC AT5N tương hợp với toàn bộ các sản phẩm Lamberti polyurethane dạng phân tán: việc thêm ESATEC AT5N  giúp tạo màng trong suốt và bóng.