Menu
Phụ gia phá bọt hệ polyeter, polyglycol

Chất phá bọt Defomex AP 488

Tên gọi chung
Chất phá bọt Defomex AP 488
Tính năng

Defomex AP 488 là một loại tác nhân phá bọt dạng bột, có tình kiềm yếu hoặc trung tính. Sản phẩm được sử dụng để ngăn cản sự hình thành bọt khí có thể gây ra khiếm khuyết trong các hệ thống xi măng, vữa hay thạch cao.

Defomex AP 488 có thể tương hợp tốt với tất cả các loại bột độn, phụ gia, chất kết dính…bao gồm các polymer tự nhiên (như ESACOL, ESAMID), các chất hoạt động bề mặt và phụ gia giữ nước.

Sản phẩm có tác dụng làm hạn chế đến mức thấp nhất sự hình thành bọt khí, các bọt này khi thi công có thể gây ra các lỗi cho sản phẩm như độ khiếm khuyết, rỗ bề mặt, làm giảm tính năng cơ lý của sản phẩm 

Ứng dụng

Defomex AP 488 được sử dụng trong công nghiệp xây dựng bao gồm vữa trát và cả thạch cao, có thể kể đến như:

- Vữa sửa chữa đặc biệt, thạch cao sửa chữa, sử dụng như chất độn

- Sản xuất gạch ngói dán trực tiếp

- Sản xuất vữa, hồ xi măng đồng loại (bao gồm cả xi măng và hỗn hợp thạch cao) và vạch kẻ tường, kẻ sàn…