Menu

Chống thấm hệ polymer một thành phần

  • Tên sản phẩm
    Tên chung

    VINNAPAS 8034

    Ứng dụng

    Vinnapas 8034H được ứng dụng cho vữa dán gạch, vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco, chất đắp vá, skin coat, keo trám trét, màng chống thấm, sơn bột gốc xi măng, hệ cách nhiệt tổ hợp cho ứng dụng ngoài trời (bao gồm vữa kết dính, lớp phủ chính, lớp phủ ngoài)