Menu
Chống thấm hệ xi măng latex hai thành phần

CELOPRO MK50MS FP

Tên gọi chung
CELOPRO MK50MS FP
Tính năng

- Cấu tạo: Hydroxypropyl methyl cellulose

- Hình dạng: bột mầu trắng

- Độ hòa tan: có tan

- Este hóa: chuẩn este hóa

- Độ ẩm: ≤5%

- Hàm lượng Nacl: ≤3%

- Kích thước hạt: <125μm: min 90,0%

- Kích thước hạt: <100μm: min 70.0%

- Độ nhớt: 45.000 - 55.000 mPa.s

Ứng dụng

- Cấu tạo: Hydroxypropyl methyl cellulose

- Hình dạng: bột mầu trắng

- Độ hòa tan: có tan

- Este hóa: chuẩn este hóa

- Độ ẩm: ≤5%

- Hàm lượng Nacl: ≤3%

- Kích thước hạt: <125μm: min 90,0%

- Kích thước hạt: <100μm: min 70.0%

- Độ nhớt: 45.000 - 55.000 mPa.s